[SIZE=130][FONT=Arial]蔚藍天際木蘭心
[/FONT][/SIZE]
[SIZE=130][FONT=Arial]九龍奪嫡勝群英
[/FONT][/SIZE]
[SIZE=130][FONT=Arial]霸氣傲天治盛世
[/FONT][/SIZE]
[SIZE=130][FONT=Arial]寒席抱憾莫為贏[/FONT][/SIZE]
蔚藍天際木蘭心

九龍奪嫡勝群英

霸氣傲天治盛世

寒席抱憾莫為贏
[SIZE=120][FONT=Arial]春水繚繞環新宮 [/FONT][/SIZE][SIZE=120][FONT=Arial]夏聲蛙鳴河畔中 [/FONT][/SIZE] [SIZE=120][FONT=Arial]秋風悄迫戰鼓起 [/FONT][/SIZE][SIZE=120][FONT=Arial][/FONT][/SIZE] [SIZE=120][FONT=Arial]冬雪拂面誰人留 [/FONT][/SIZE][FONT=Arial][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=120]殘葉飄 水恆湧 [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=120...
春水繚繞環新宮

夏聲蛙鳴河畔中

秋風悄迫戰鼓起

冬雪拂面誰人留

殘葉飄 水恆湧

獨坐孤城憶舊紅
-----------------------------------------------------------------
我是新手

其實我不知道自己所寫的到底算是什麼

可以算是詩嗎?

請各位前輩多多指教

春水繚繞環新宮

夏聲蛙鳴荷畔中

秋風悄迫戰鼓起

冬雪拂面誰人留

殘葉飄 水恆湧

獨坐孤城憶舊紅-----------------------------------------------------------------
我是新手

其實我不知道自己所寫的到底算是什麼

可以算是詩嗎?

請各位前輩多多指教