[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]認真探討血緣與情感的問題。[/HIGHLIGHT][/FONT]

[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]從社會觀感來說,兄妹或姐弟發生情感,從多數人的角度來看是不被[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][/FONT][FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]允許的,因為只要有了先例,就會不斷蔓延,讓社會秩序崩潰。[/HIGHLIGHT][/FONT]

[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]這不是「好」或「壞」的問題,而是維繫秩序的一個基本門檻。[/HIGHLIGHT][/FONT]

[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]對當事人而言,社會觀感或者遺傳學根本不重要。情感可以超越這些[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][/FONT][FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]問題,但是,牽扯到其他人的時候,思維就無法過份自我。[/HIGHLIGHT][/FONT]

[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]儘管當事人能夠心平氣和地面對彼此,但是親朋好友以及其延伸而出[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][/FONT][FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]的人際蛛網,要如何斬斷這些牽繫呢?[/HIGHLIGHT][/FONT]

[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]這是非常難的課題,而且現今保守的社會不允許這樣的異端。

人類是種奇怪的生物,會自己選擇族群,然後為了生存打壓非我族類。

如何堅持初衷,抵抗血緣所設下的最大障礙,那就是一個問題。

我本身不排斥任何脫序的行為,因為這世界的法則對我沒有意義,我也不想理睬。但我很清楚要去尊重和遵守,即使我打從心底鄙棄這種拘束人,由人創出的秩序,也不能自以為是的公然詆毀約定俗成的「秩序」。

秩序是有必要存在的規範,因為人類的數量比螞蟻還多,生命的重量有時卻比螻蟻還輕......[/HIGHLIGHT]
[/FONT]

[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff]
[/HIGHLIGHT]
[/FONT]

[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif][HIGHLIGHT=#ffffff][/HIGHLIGHT][/FONT]